Generalforsamling


År 2016 i JCI Sønderborg blev traditionen tro skudt i gang med den ordinære generalforsamling.

15 medlemmer og 2 gæster var mødt op.

Den nye bestyrelse havde igen i år valgt at indgå et partnerskab med Hotel Scandic, som skal faciliterer vores møder i løbet af året.

Aftenen blev startet ud, med middag og networking. Derefter fik dette års LP, Mads Philipsen ordet, og generalforsamlingen kunne begynde.

Afgående LP (PP) Carina Pedersen havde desværre ikke mulighed for at deltage på mødet, men havde forinden forberedt et fint slide med dertilhørende indtaling af årsberetningen for 2015.

Budgetter for henholdsvis 2015 og 2016 blev enstemmigt godkendt af forsamlingen - det samme gjorde handlingsplanen for 2016.

Årets røde tråd er: "Attraktiv" - Vi vil have aktive medlemmer, vi vil have engagerede medlemmer, vi vil have et stærkt netværk, og samtidig fastholde vores medlemmer, vil vil have fuldt udbytte af vores afdelingsaftener.

Som et nyt tiltag blev der fra bestyrelsens side også indført komiteer. JCI har en lang og god tradition for komiteearbejde, og har sågar officielle forkortelser af de forskellige komiteer. I JCI Sønderborg har vi på baggrund af dette, udvalgt følgende komiteer i afdelingen:

- MØK - En mødekomitee, som skal stå for planlægningen af 2. halvårs afdelingsmøder.

- SOC - En socielkomitee, som bl.a. skal stå for planlægning og afvikling af vores årlige sommerfest, samt julefrokost.

- KOM/MIC - En kommunikation- og marketingskomitee, som skal stå for kommunikationen og markedsføringen internt som eksternt.

- PRO - En projektkomitee, som skal videreføre/udvikle dette års forskellige projekter, bl.a. Årets Erhvervsinitiativ 2016.

- MEC - En medlemskomitee, som skal stå for "medlemspleje" af nye som gamle medlemmer.

- SEN - En seniorkomitee, vis primærer opgave bliver vidensdeling.

Alle medlemmer blev således fordelt i de respektive komiteer, og afslutningsvis blev der også tid til, så småt at påbegynde det indledende arbejde.

Aftenen blev afsluttet med socialt samvær og en øl i baren.


Seneste indlæg
Search By Tags
Ingen tags endnu.