JCI Kick Off - Insights personprofilen & Din JCI Rejse

I går havde vi i JCI Sønderborg fornøjelsen af at være vært for arrangementet ”JCI Kick Off”, hvor 16 glade JCI’er fra det meste af Jylland havde valgt at deltage.

Sønderborg Brandstation dannede rammerne for en dag fyldt med god energi, høj aktivitet og positive udfordringer. De tilmeldte medlemmer fra JCI Sønderborg mødtes før arrangementet, til en uformel rundvisning, som bl.a. bød på muligheden for at ”sparke dæk” på en brandbil og ifører sig en ægte bandmandshjelm.

Da alle deltagere ved en 10 tiden var ankommet, blev der serveret et overdådigt morgenmåltid og efter alle munde var mætte, bød JCI Sønderborgs LP, Malene R. Christensen velkommen. Herefter blev roret overdraget til dagens træner, Jacob Døring Pedersen, som havde taget turen helt fra KBH.

Den første del af dagen blev brugt på Insights personprofilen. Alle havde forud for arrangementet svaret på en række præferencespørgsmål om dem selv, og disse svar dannede grundlag for en personlighedsprofil, som blev udleveret på dagen.

Det var ikke en klassisk ”sid-ned-og-modtag-informationer”-dag, nej tværtimod blev alle deltagere aktivt inddraget, bl.a. i præsentation af sidemanden og udveksling af ”farve prikker”.

Jacob fortalte levende og forklarende, om de forskellige personligheds ”farver” og hvordan forskellige personligheder har forskellige behov – talemåden ”Husk at behandle andre som du selv gerne vil behandles”, blev reformuleret til ”Husk at behandle andre som de gerne selv vil behandles”. Opmærksomheden blev rettet mod anvendelsen af de forskellige personlighedstyper, og en læring var bl.a. at hvis man gerne vil være en god leder, er det en fordel at vide hvordan man som leder bør agerer overfor disse forskellige ”personlighedsfarver”.

Efter en formiddag med fokus på personligheder og en super lækker frokost, skiftede sporet nu til at omhandle ”My JCI Journey". Træner Thomas Andersen fra JCI Kolding, overtog nu kommandoen, og i samarbejde med ham, begyndte vi alle ”My JCI Journey”.

Første skridt i denne rejse, var 5minutter med uafbrudt skriveri med overskriften: ”Mine personlige succeser, når jeg i år 2025 ser tilbage til nu”.

Herefter blev den lille kunstner i maven udfordret – da man skulle tegne 3 af de successer man netop havde nedskrevet. Da alle kunstnere var færdige, blev der igen mulighed for at være aktiv i fællesskabet. Alle blev nemlig teamet up og skulle i samarbejde med andre teams, finde de ”skills” hver person kunne tilegne sig for at opnå sin succes. Som afslutning skulle en af de fundne ”skills” kædes sammen med en JCI træning, en JCI post eller en JCI aktiviteter, som ville kunne udvikle det valgte. Som hjælp til den sidste øvelse, blev vi præsenteret for JCI kompetenceudviklingskataloget, hvilket var en stor hjælp og fik flere deltagere til at drømme stort.

En stor tak skal lyde til Jacob Døring Pedersen og Thomas Andersen, for at guide alle deltagere gennem en udviklende og inspirerende dag.

Ydermere vil JCI Sønderborg gerne takke JCI medlem Pia Hamann og Sønderborg brandvæsen, for at lægge lokaler til arrangementet, og som slut sendes en stor tak til alle de JCI’er, som havde taget turen til Sønderborg.


Seneste indlæg
Search By Tags
Ingen tags endnu.