top of page
Billede af Dillon Austin

Udviklingsmuligheder

 

Vores primære mål er gennem projekter og trænings tilbud at udvikle medlemmernes personlige egenskaber, bl.a. igennem kompetenceudvikling, teambuilding, coaching og personlig branding.

Faglig udvikling

I JCI har du mulighed for at udvikle dig fagligt.
Udover faglig sparring og networking tilbyder JCI fagligt udviklende kurser, herunder lederuddannelse, forskellige akademier samt en række faglige seminarer, masterclasses  og ikke mindst deltagelse på kongresser.

Konkurrencer

Udover kurser afholder JCI konkurrencer, hvorigennem vores medlemmer kan opnå personlig udvikling, samt personlig gennemslagskraft. 

 

Den Gyldne Mikrofon
Den Gyldne Mikrofon er en enmandstaler konkurrence, hvor der er mulighed for at afprøve og udvikle sit talertalent. Deltagerne modtager på forhånd et emne, som de skal holde en tale ud fra. De bedømmes af et dommerpanel i forskellige kategorier såsom tid, brug af hjælpemidler, udstråling, humor mm. Med det rette talent er det muligt at blive kåret som verdens bedste taler på JCI’s internationale kongresser.

 

Snak Så De'batter
Hvis du har en debattør gemt i dig, kan du sammen med 2 af dine JCI kollegaer debattere dig til en plads på Danmarks eller verdens bedste debathold. Gennem denne konkurrence lærer du at præsentere et givent emne, argumentere for din sag, holde en tidsramme og stille kritiske spørgsmål. Gennem feedback fra dommerpanelet er der mulighed for at netop du får den rette udvikling som er skræddersyet til den type debattør du er. 

Akademier

JCI tilbyder en række nationale og internationale akademier. Akademierne er JCI’s interne leder træninger. Disse afholdes dels i Danmark, dels rundt om i Europa med forskelligt indhold og varighed.

 

Det Danske Akademi
Det Danske Akademi giver mulighed for at udvikle dig personligt, forbedre dine lederevner samt klarlægge og opnå sparring til dine egne fremtidsplaner.

 

Det Nordiske Akademi
Det Nordiske Akademi udvikler dine lederevner i samråd med en række af dine nordiske kollegaer.

 

Det Europæiske Akademi

Det Europæiske Akademi har til formål at øge forståelsen mellem kommende ledere fra forskellige lande ved at skabe et forum for erfarings udveksling. 

Insights

I JCI får du mulighed for at få kortlagt din egen personlighedstype, samt træninger i hvordan du agerer i selskab med andre personlighedtyper. Der findes forskellige træninger og disse kan bl.a. være med til at udvikle dig til at blive en bedre leder.

JCI Danmark har etableret et partnerskab med Danske Insights, dette samarbejde muliggør bl.a. at JCI medlemmer får adgang til at uddanne sig som Insights træner.

Ydermere tilbyder Insights en række kurser som er special designet til JCI. 

Se mere om Insights her: http://www.insightsdanmark.dk/

Kongresser

Nogle af de store omdrejningspunkter i JCI er kongresserne. Der afholdes i alt 4 kongresser hvert år: JCI Danmarks Forårskongres (FK), JCI Danmarks Nationalkongres (NK), Europakonference (EC) og Verdenskongressen (WC). Kongresserne afholdes i forskellige byer/lande.

 

En kongres er det forum, hvor JCI’ere mødes bl.a. for at:

 

  • diskutere og fastlægge strategierne for det kommende år

  • deltage i seminarer og kurser af høj kvalitet med anerkendte foredragsholdere og coaches

  • mødes med andre JCI’ere og udveksle erfaringer om lokale, regionale og nationale projekter

  • netværke og skabe relationer

bottom of page